Natuurverenigingen in Opsterland

WELKOM. Natuurverenigingen-opsterland.nl is een natuurportaal waar de gezamenlijke natuurverenigingen in de gemeente Opsterland zich presenteren. Je kunt hier (bijna) alles vinden op gebied van natuur, flora en fauna, milieu, landschap enz. Ook de nieuwtjes en activiteiten van de verschillende verenigingen worden hier overzichtelijk gepresenteerd. Zo hoeft u nooit meer iets te missen.

Natuurvereniging Geaflecht


Natuurvereniging Geaflecht komt op voor natuur, flora en fauna, landschap en milieu in al zijn facetten. Haar werkgebied omvat in grote lijnen de gemeente Opsterland. Op de website www.geaflecht.nl vind je veel artikelen over de fauna en flora van Opsterland, een column van hans Baron, enkele wandel- en fietsroutes en tips voor een natuurvriendelijke tuin.

Natuerferiening Bakkefean


De Natuerferiening Bakkefean is een vereniging voor natuurstudie en natuurbescherming in Bakkeveen en omgeving. De vereniging heeft een aantal ervaren natuurgidsen, die graag hun kennis met u willen delen door middel van excursies en lezingen, zodat u steeds meer planten en dieren leert kennen. Op de website www.natuur-bakkeveen.nl vind je meer informatie over de geschiedenis van de vereniging en een aantal artikelen over de flora en fauna rondom Bakkeveen.

Werkgroep Amfibieën en Reptielen Fryslân (WARF)


De Warf besteedt speciale aandacht aan een goed beheer van de leefgebieden en adviseert overheden, natuurbeschermingsinstanties en grondeigenaren over een amfibie- en reptielvriendelijk beheer van de natuurgebieden. Op de website www.warf.nl vind je heel veel informatie over de kikkers, padden, slangen, hagedissen en salamanders van Opsterland.

Vogelringstation (VRS) Menork


Stichting Vogelringstation (VRS) Menork doet dankzij de inzet van een aantal vrijwilligers onderzoek naar in het wild levende vogels. Vogels worden hiertoe met behulp van netten in bepaalde onderzoeksgebieden gevangen, biometrisch onderzocht, voorzien van een uniek genummerd aluminium ringetje van het Vogeltrekstation Arnhem (NIOO te Heteren) en onmiddellijk daarna weer losgelaten. Dankzij (landelijk) gestandaardiseerd onderzoek wordt inzicht verkregen in trekgedrag, broedplaatskeuze, overleving en productie van vogelpopulaties.