Activiteiten

3 april 2020

Ransuilen in de tuin.

Sinds enkele weken hebben wij een paartje ransuilen in de tuin. In een hoge spar, 25 jaar geleden als kerstboom in huis gestaan, hebben de ransuilen hun plekje gevonden. Iedere avond zingt het prachtige, gedempte 'oeh....oeh.…'door de tuin. Beantwoord door het hogere geluid van mevrouw de uil. Overdag genieten ze van de zon en met name het vrouwtje laat zich uitbundig bewonderen. Aan de buurkinderen heb ik kwistig uilenballen rondgedeeld welke ze in het kader van een thuis- biologieles konden uitpluizen. En op gepaste RIVM afstand mochten ze de uilen ook bekijken. Oogkontakt met een uil is natuurlijk een hele belevenis! Naast de spar staan twee grote eiken met daarin inmiddels verlaten eksternesten. De eksters komen nog wel in de boom maar durven niet hoger dan halverwege de kruin te gaan! Spannend! Maar het mooiste is 's avonds de uilen te zien vliegen over ons naastgelegen weiland. Met als hoogtepunt  twee keer een paring! Onze dag kan niet meer stuk en we hopen op een nest vol jonge ransuilen, het liefst ergens in de tuin! 

Bijgaande foto is het beste wat ik met mijn cameraatje kon maken.

Jet Hofstra

Bron: Natuurvereniging Geaflecht


Waarnemingen en foto's

5 april

In de omgeving van Heerenveen zag Jan Oord de eerste zwartkop van dit jaar. Het vogeltje deed zich tegoed aan de besjes van de klimop. Toen hij even op een ander plekje ging zitten kon Jan een mooie foto maken. Een vrolijke lentebode!

Bron: Natuurvereniging Geaflecht


Weidevogels excursie

zaterdag 16 mei 2020

Een excursie naar de natuurboerderij Gouden Boaiem en de weidevogels op het eiland.

We verwachten jullie zaterdag 16 mei om 10:00 uur op de Waechswal. Hier is voldoende parkeergelegenheid.

De schipper en de vogelwachter ontvangen jullie en jullie varen met de Fryske Boerepream naar de Gouden Boaiem waar ik jullie ontvang met koffie en cake.

Na de ontvangst en rondleiding over de boerderij gaan jullie met de vogelwachter het veld in. Jullie lopen naar de andere boerderij waar de praam weer klaar ligt. Onderweg komen jullie van als te weten over “ons” unieke eiland en de weidevogels.

Trek stevig schoeisel aan of laarzen want er zijn geen verharde wegen.

We verwachten dat jullie rond 12:30 weer terug zijn bij de auto’s.

Het minimale aantal personen is 12. Vanaf 18 personen vaart er een tweede praam.

Onze excursies zijn helaas niet geschikt voor mensen die slecht ter been zijn. Als de weerberichten slecht zijn dan annuleren we de excursie in overleg. De boot is namelijk niet overdekt.

Zie voor meer info: www.goudenboaiem.nl

Vooraf aanmelden: via email: info@dutraco.frl of vaste nummer 0513-541725 of mobiel/app: 06 5155 9832, Wietze van der Meulen.


Plaats: Loswal (Waechswal 1) te Woudsend

Datum: zaterdag 16 mei 2020

Tijdstip: 10.00 op de Loswal. Voor deelnemers die gezamenlijk willen rijden, starten we om 9.00 uur bij de Skans te Gorredijk. Graag doorgeven bij het aanmelden.

Kosten:  Leden 5 euro, niet leden 11,50 euro

Bron: Natuurvereniging Geaflecht


Vlinders in de Lindevallei

Zaterdag 6 juni

Voor het spotten van bijzondere vlinders gaan we deze keer naar de Lindevallei. Dit gebied staat bekend om zijn populaties van de Zilveren Maan en de Grote Weerschijnvlinder. De Zilveren Maan is een zeldzame parelmoervlinder die vooral voorkomt in het veenweidegebied op de grens van Utrecht en Zuid-Holland, in de kop van Overijssel, op Terschelling en in Zuid-Friesland. De vliegtijd heeft een piek in juni en augustus. De Zilveren Maan staat er om bekend dat hij op vliegplaatsen in grote aantallen kan voorkomen, dus wie weet wordt deze dag een ‘boppeslag’ voor deze soort.

De Grote Weerschijnvlinder is een grote opvallende vlinder. Hij vliegt vaak vrij hoog en is daarmee niet altijd even makkelijk goed in beeld te krijgen. De piek van de vliegtijd voor deze soort is wat later (juli) , maar we gaan ook een poging doen om deze mooie vlinder te lokaliseren.

Hoewel we natuurlijk geen garanties kunnen geven, gaan we in de ochtend van 6 juni een poging doen om samen met Tom Jager van it Fryske Gea, één of mogelijk beide soorten op te sporen.

Mocht de weersverwachting onverhoopt erg somber zijn voor deze dag, is het niet zinvol om de excursie door te laten gaan. We proberen dan een andere dag in te plannen. Houd hiervoor de website in de gaten.

Plaats: op de Blessebrug, dit is de brug over de Linde ten zuiden van Wolvega op de oude weg tussen Wolvega en Steenwijk (de Steenwijkerweg)

Datum: 6 juni 2020

Tijdstip: 10.00 uur

Kosten: leden gratis, niet leden 4 euro.

Bron: Natuurvereniging Geaflecht


Voedselbos, lezing en rondleiding

20 juni

Rondleiding in het voedselbos. Foto Martin Slort

Op 31 maart organiseert natuurvereninging Geaflecht in Gorredijk een lezing over voedselbossen. Deze vervalt i.v.m. het coronavirus.  De rondleiding  op 20 juni in een beginnend voedselbos te Oudehorne, zal worden gecombineerd met de lezing.

Een bos heeft een perfecte balans. Het heeft een diversiteit aan planten, dieren en schimmels in verschillende lagen die samen functioneren en elkaar versterken. Een systeem in perfecte harmonie en volgens het design van de natuur. Stel je een bos voor dat voedsel produceert. Een voedselbos!

Voeding en landbouw, twee actuele topics. Zijn voedselbossen een nieuw model om ons voedsel te produceren? Wat is een voedselbos? Waarom voedselbossen? Hoe werkt een voedselbos? Hoe start je met een voedselbos? Laat je inspireren door Martin Slort in deze twee uur durende lezing en rondleiding.

Meer informatie over Martin is te vinden op martslort.nl of

instagram.com/martin_slort

Plaats lezing/rondleiding: Oudehorne. Bij de aanmelding krijgt u informatie over de locatie.

Reservering vooraf bij www.martslort.nl

Datum: zaterdag 20 juni

Tijdstip: 09.30-11.30

Kosten:  10,00 euro p.p.

Bron: Natuurvereniging Geaflecht


Avond excursie nachtzwaluwen

Vrijdagavond 26 juni

Nachtzwaluwen in het Drents Friese Woud

Op deze zomeravond gaan we, samen met IVN Ooststellingwerf, een poging doen om in het Drents-

Friese Wold (DFW) de Nachtzwaluw op te sporen. Deze soort is de laatste 10-20 jaar behoorlijk

toegenomen. Dit in tegenstelling tot soorten als Boerenzwaluw of Huiszwaluw; soorten waarbij ook

“zwaluw” in de soortnaam is opgenomen maar die tot een geheel andere familie behoren dan de

Nachtzwaluw. Wel zijn het beide insectenters. Blijkbaar gaat het beter met onze nachtinsecten dan

onze daginsecten (hoewel ook andere factoren van invloed kunnen zijn op de opmerkelijke

“comeback” van de Nachtzwaluw). De soort is vooral te vinden in open plekken in het DFW als

kapvlaktes of heideterreinen die in het bos liggen.

De Nachtzwaluw wordt pas actief in de schemering dus het wordt deze avond, midden juni, wel een

“latertje”. Deze nachtactiviteit houdt ook in dat we de soort maar circa 30 minuten kunnen zien. Als

het nog te licht is, is de vogel nog niet actief, later is het vaak te donker. De ratelende baltsroep blijft

wel hoorbaar zodat de soort ook in het donker zeker niet onopgemerkt blijft. Het aantal broedparen

in het DFW bedraagt enkele tientallen. Het is dus ook daar een schaarse soort. Als het niet te hard

waait en droog is, hebben we op de beoogde locaties echter een goede kans enkele waar te nemen.

Een andere soort waar we kans op hebben is de Houtsnip. Ook de baltsvlucht van deze soort is met

een beetje geluk boven de bosrand mooi te zien.

Indien u belangstelling voor deze excursie heeft, geeft u zich dan bij ondergetekende op. Na opgave

krijgt u bericht over het startpunt van de excursie en tijdstip van aanvang.

Plaats: bericht na opgave

Datum: vrijdag 26 juni 2020

Tijdstip: bericht na opgave

Kosten: leden IVN en Geaflecht gratis, niet leden 2,50 euro.

Vooraf aanmelden bij Wietze van der Meulen

via email: info@dutraco.frl of vaste nummer 0513-541725 of mobiel/app: 06 5155 9832

Bron: Natuurvereniging Geaflecht