Activiteiten

Nazomerexcursie Delleburen

Zaterdag 14 september 2019

In het programma Vroege Vogels van de VARA stond recentelijk het onderwerp begrazing centraal. Waar vroeger het afplaggen van heide en de inzet van gescheperde schapen (onbewust) voor het beheer van de hei zorgden, begon zo’n 35 jaar geleden de inzet van een veelvoud aan landbouwhuisdieren.

Met runderen als Galloways, Schotse Hooglanders, Limosins, Heck Runderen, Spaanse Saraguesa, Exmoor pony’s en diverse schapenrasssen wordt tegenwoordig, met of zonder herder, in tal van heides, graslanden en bossen in Nederland beheer gevoerd.

Een gebied in onze regio waar dit ook al tientallen jaren plaatsvindt, is de Dellebuurster Heide ten oosten van Oldeberkoop. Daar wij wel benieuwd zijn naar de invloed van tientallen jaren begrazing op de heide en schrale graslanden aldaar, hebben we Richard de Ree van It Fryske Gea bereid gevonden om ons op een excursie mee te nemen. Bent u ook geïnteresseerd in het effect van pony’s, schapen en runderen op de flora en fauna van dit gebied, ga dan met ons mee op stap!

Vanwege beperkte gidsfaciliteiten kunnen er maximaal 20 personen mee. Daarom vragen wij u zich aan te melden mocht u deze boeiende excursie willen meemaken. Wacht u niet te lang, want: vol is vol!

Om 14:00 uur 's middags vertrekken we bij de Skâns. Zoals altijd zal geprobeerd worden met zo weinig mogelijk auto’s te rijden i.v.m. het milieu en de kosten. Zelf naar Oldeberkoop rijden kan ook. Bij aanmelding graag aangeven wat u doet.

Tijdstip: aanvang excursie 14:30 vanaf de ingang Oosterwoldseweg (zuidelijke ingang). Gezamenlijk vertrek vanaf de Skâns te Gorredijk om 14:00 uur.

Datum: zaterdag 14 september 2019

Kosten: niet leden 4 euro, leden 2 euro.

Organisatie: Geaflecht

Aanmelden: Wietze van der Meulen, per email: info@dutraco.frl of per app of telefoon: Mobiel: 06 51559832 of vast: 0513 541725

Bron: Natuurvereniging Geaflecht


CURSUS UILEN en ROOFVOGELS

16-9 28-9 7-10

Welke roofvogel is dit ook weer...?

Natuerferiening Bakkefean e.o organiseert in september a.s. een cursus over uilen en roofvogels die gegeven zal worden door Lydia Barkema uit Sneek.

De data zijn als volgt gepland:

maandag 16-9    roofvogels 

zaterdag 28-9 excursie

maandag 7-10 uilen

De theorieavonden, 16-9 en 7-10 zijn van 19.30 uur tot 22.00 uur met een korte pauze.

Op 28-9 is de excursie van 10-12 uur.

De kosten voor de de totale cursus zijn 25 euro voor leden en 30 euro voor niet-leden, inclusief koffie/thee.

Inschrijving is definitief na betaling op bankrekeningnr. :

NL86RABO 0363960937 t.n.v. Natuerferiening Bakkefean, graag vermelden uilen en roofvogelcursus en je naam.

Maximaal aantal deelnemers is 25, heb je belangstelling en wil je meer weten over het wel en wee van uilen en roofvogels, geef je dan gauw op!

Ann Nijland

Bron: Natuerferiening Bakkefean