Activiteiten

Trekvogeltelling

Zaterdag 6 oktober 2018

Goudhaantje

Vogels tellen met Natuurvereniging Geaflecht en vogelringstation Menork Op zaterdag 6 oktober kunt u samen met deskundige leden
van vogelringstation Menork en natuurvereniging Geaflecht vogels waarnemen en tellen. U doet dit dan samen met meer dan 100 andere vogelwerkgroepen verspreid over ons land. In totaal tellen zij op ongeveer 150 verschillende plaatsen in Nederland zoveel mogelijk vogels. Op plaatsen waar veel vogeltrek te zien is, tellen vogelkenners alle verschillende soorten en hun aantallen. Wij doen dit vanaf de polderdijk aan de Schipsloot in het gebied Venebuurt, met een ruim uitzicht op de Hege Geasten en de Bouwerspolder, waar ook veel vogels te zien zijn, als de trek door weersomstandigheden zou tegenvallen. Dus altijd de moeite waard om eens mee te maken. Te meer daar er ook trekvogels geringd zullen worden, als de weersomstandigheden daarvoor geschikt zijn. Een bijzondere gelegenheid om trekvogels eens van dichtbij te kunnen zien. Elk jaar doen vele tienduizenden vogelaars mee aan dit evenement, verspreid over 38 Europese landen. Aan het einde van middag verzamelt Vogelbescherming Nederland (in samenwerking met de vogeltrekwebsite www.trektellen.nl) de vogelgegevens uit heel Nederland. Elk jaar worden tienduizenden vogels gezien, met in sommige jaren aantallen van meer dan 600.000, verdeeld over meer dan 200 verschillende vogelsoorten. De hoeveelheid trekvogels is daarbij sterk afhankelijk van het weer. Bent u geïnteresseerd en wilt u ook eens zien hoe het trektellen in zijn werk gaat of zelfs meetellen? Dan bent u op 6 oktober van 8 uur tot 12 uur van harte uitgenodigd ons te bezoeken in de Venebuurt.

Om bij deze plek te komen, dient u in Terwispel de reed Kolderveen (aan de noordzijde van de Nieuwe Vaart) te volgen, tot net over de flapbrug, daar ziet u aan de rechterhand op de polderdijk
de tellers wel staan. U kunt hier geen auto parkeren, die dient u achter te laten aan het begin van de onverharde weg, vandaar is het nog ongeveer 500 meter lopen. Beter is het om met de
fiets te komen. Laarzen en een goede verrekijker zijn aan te bevelen.

Plaats:Venebuurt bij Terwispel (bereikbaarheid zie alinea hierboven)

Tijdstip: 08.00 - 12.00 uur

Datum: 6 oktober 2018

kosten: geen kosten

Organisatie: Geaflecht en Menork

Bron: Natuurvereniging Geaflecht


De wondere wereld van de zwammen. Dia-lezing door Jaap Veneboer

Dinsdag 9 oktober 2018

Zwavelzwam

Wellicht was “duistere” wereld een betere titel geweest, omdat er door veel mensen argwanend gekeken wordt naar paddenstoelen. Ze verschijnen vrij plotseling en een aantal soorten zijn nog giftig ook. Maar op deze avond gaan wij ons verwonderen over de grote verscheidenheid en de prachtige kleuren van paddenstoelen. Uiteraard kan ik daarbij maar een klein aantal laten zien van de meer dan 5000 soorten die inmiddels gevonden zijn en er komen ieder jaar weer nieuwe vondsten bij. Na een korte inleiding met Stink- en Inktzwammen gaan we voor de pauze het loofbos en schelpenpaden bezoeken. Vooral de bossen met vele soorten loofbomen kunnen rijk aan paddenstoelen zijn. Veel paddenstoelen gaan namelijk een samenwerking aan met bijv. Eik, Beuk of Berk, waarbij beide er voordeel van hebben. Werden vroeger de fietspaden die door onze bossen waren aangelegd voorzien van schelpen, gebeurt dit tegenwoordig niet meer met als gevolg een terugloop van soorten die langs deze paden groeiden, zoals Witte- en Zwarte kluifzwam, Gewoon varkensoor en Aardsterren. Behalve paddenstoelen die samenwerken met bomen, zijn er ook die alleen maar dood hout opruimen of zelfs levende bomen aantasten.

Na de pauze brengen we een bezoek aan naaldhoutbossen. Dit bostype staat onder druk, omdat het eigenlijk exoten zijn op de Jeneverbes en Taxus na. Toch zijn deze naaldbossen vaak rijk aan paddenstoelen en moeten we in de toekomst deze bossen zeker behouden. Natuurlijk zijn er ook vele soorten die niet afhankelijk zijn van bomen. Denk daarbij aan Mestzwammen, paddenstoelen die op andere paddenstoelen groeien of zelfs zwammen die dierlijke organismen aantasten. Een mooi voorbeeld van deze laatste is de Rupsendoder. Tenslotte kijken we nog even bij de slijmzwammen, die ondanks dat het geen echte zwammen zijn toch door vele mycologen onderzocht worden al was het alleen al om de prachtige vormen en kleuren.

Wellicht worden er tijdens de excursie die enkele dagen na de lezing wordt gehouden vele van de getoonde paddenstoelen gevonden.

Plaats: De Draaier (Voltawerk), Stationsweg 76 Gorredijk

Tijdstip: 20.00 uur

Datum: 9 oktober 2018

Kosten: Niet leden 4 euro. Leden 2 euro

Bron: Natuurvereniging Geaflecht


Paddenstoelenexcursie

Zondag 21 oktober 2018

Paddenstoelenexcursie op 21 oktober naar het Diaconieveen.

Op zondagmorgen 21 oktober gaan we eens kijken naar de paddenstoelen in het Diaconieveen. Op het moment dat ik dit zit te schrijven lijkt het er ernstig op dat er dit jaar weinig paddenstoelen zullen zijn, het is tegen de 30 graden en het is overal gort en gort droog. Maar wie weet valt er de komende tijd nog enige regen van betekenis, zodat de grote droogte alsnog gaat verdwijnen.

Het Diaconieveen ligt in de gemeente Ooststellingwerf boven Nijeberkoop en is een pingo ruïne waar in het verleden turf werd gegraven. Hierdoor is er een landschappelijk mooi gelegen plassen gebied ontstaan, met rondom een wandelpad. Deze plassen worden door middel van regenwater van water voorzien. In het terrein staan vele bomen van voornamelijk Grove dennen, Wilde lijsterbes, Sporkehout, Hulst en enige Berken. Deze grote verscheidenheid aan soorten bomen levert veelal vele soorten paddenstoelen op. Mocht er rondom de plas weinig of niets te vinden zijn dan kunnen we in het naast gelegen bos ons geluk ook nog gaan beproeven.

We vertrekken om 9.30 uur vanaf de parkeerplaats bij de Skans in Gorredijk, rond 10.00 uur gaan we dan aan onze wandeling beginnen in het Diaconieveen. We kunnen daar parkeren op het parkeerterreintje aan de Alberdalaan, vermoedelijk bij jullie allen bekend. U kunt uiteraard ook op eigen gelegenheid daarheen reizen. We hopen op een mooie excursie met veel paddenstoelen.

Plaats: Diaconieveen

Tijdstip: 10.00 uur (vertrek v.a. de Skans Gorredijk 9.30 uur)

Datum: 21 oktober 2018

Kosten: niet leden  4 euro, leden 2 euro. Organisatie: de Geaflecht, Gorredijk 

Bron: Natuurvereniging Geaflecht


De toekomst veenweidegebied is de natte landbouw

Donderdag 8 november 2018

Lezing van drs. Jasper van Belle

We lezen allemaal verontrustende berichten over het versneld oxideren van de veenweidegebieden door de lage waterstanden. Deze lage waterstanden zijn onder andere nodig om met grote, zware landbouwmachines het land in te kunnen. Dat is door het telkens zwaarder worden nu ook al een probleem, maar zoals het nu gaat kunnen er later nog zwaardere machines gebruikt worden. Alleen zijn ze dan niet meer nodig, want de onvruchtbare zand- en felslagen hebben wel meer draagvermogen, maar zullen niet veel opleveren. 

Dit klinkt gechargeerd en dat is het hopelijk ook. Wie weet zijn er oplossingen voor. Daarom hebben we drs. Jasper van Belle uitgenodigd om te vertellen wat we in zijn optiek nog kunnen doen om de veenweiden te redden. van Belle is landschapsecoloog en als docent-onderzoeker verbonden aan de Hogeschool Van Hall Larenstein te Leeuwarden. Door ontwatering oxideert het veen waardoor CO2 vrijkomt. Het maaiveld daalt en verdergaande ontwatering is nodig voor de landbouw. De oplossing van dit probleem ziet van Belle in de natte landbouw, bijvoorbeeld riet, veenmosakkers, weiden met lisdodden en misschien wel rijstteelt. Van Belle zal ingaan op deze zogenaamde paludicultuur, waarin met innovatieve technieken natte gronden beheerd kunnen worden en er kansen ontstaan voor natuurontwikkeling. Het levert mogelijkheden op voor terreinbeheerders, boeren en waterbeheerders.

Plaats: de Draaier (Voltawerk), Stationsweg 76 te Gorredijk

Tijdstip: 20.00 uur

Datum: 8 november 2018

Kosten: niet leden 4 euro, leden 2 euro

Organisatie: Geaflecht

Bron: Natuurvereniging Geaflecht


Frisse Friese Natte Neuzenwandeling.

Zondagmorgen 23 december 2018

Fitis

Een vooraf uitgezette wandeltocht in één van de prachtige natuurgebieden in de omgeving. Welk natuurgebied? Dit is een verrassing! Maar in ieder geval een wandeltocht zonder pretenties, informeel, om als leden eens gezellig van gedachten te wisselen, kennis te maken en het afgelopen jaar eens onder de loep te nemen. Iedere deelnemer die iets te vertellen heeft over de natuur en de omgeving, wordt vriendelijk verzocht dit vooral in de groep te gooien. Verzamelen om 10.00 uur bij de Skâns te Gorredijk. De wandeling is ongeveer 5 á 6 km door niet al te zwaar terrein. Laarzen aanbevolen. Na afloop van de wandeling schenken we een heerlijke kop warme chocolademelk of glühwein om weer op krachten huiswaarts te keren. 

Bron: Natuurvereniging Geaflecht