Nieuws

1 juni 2021

Fotowedstrijd markante bomen in Opsterland


Fotowedstrijd markante bomen in Opsterland

Komt u tijdens een wandel of fietstocht in Opsterland een mooie boom tegen of kent u een boom met een verhaal, maak dan een foto en stuur die naar Natuurvereniging Geaflecht .Het gaat om bomen in de openbare ruimte, tuinen of op erven. Bomen in natuurterreinen blijven buiten beschouwing.

Via deze fotowedstrijd wil Geaflecht extra aandacht vestigen op bomen omdat ze ontzettend nuttig zijn en beeldbepalend voor het landschap, een straat of een huis.

Tot 1 juli kunnen foto’s - niet groter dan 4 MB en niet meer dan 3 per persoon - ingezonden worden. Vermeldt in de e-mail uw naam en adres en de exacte plaats van de boom. De soortnaam en de vermoedelijke leeftijd van de boom noteren we ook graag. De jury bestaande uit Jet Hofstra (Geaflecht), Jan de Vries (fotograaf van o.a. LC) en Japke Weij (kunstenaar en oprichter van de Bijenbrigade), beoordeelt alleen foto’s van solitaire bomen uit de gemeente Opsterland. De prijs is een echte boom ter waarde van € 60, - . (Voor meer informatie zie: www.geaflecht.nl. Alle foto’s zullen op de website gepubliceerd worden)