Nieuws

7 oktober 2020

Ledenvergadering Natuerferiening Bakkefean e.o.

10 november

20.00 uur, Dúndelle 

  • 20.00 Opening, Vaststellen agenda
  • 20.05 Verslag algemene ledenvergadering 2019
  • 20.15 Jaarverslag 2019 secretaris
  • 20.25 Financieel jaarverslag 2019 penningmeester
  • 20.35 Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid kascommissie
  • 20.40 Bestuurssamenstelling: aftredend zijn Ann Nijland en Sjouke Scholten. Voorstel benoeming Jan Dirk van der Meulen, bestuurslid
  • 20.45 Rondvraag en sluiting

ca. 20.45 – 21.00 korte pauze

20.45 Michel Krol, medewerker van IFG

Lezing over: de ontwikkelingen in de natuur en het beleid voor de toekomst van

It Fryske Gea (IFG), toegespitst op het natuurgebied van IFG bij Bakkeveen.

Het is mogelijk in de Dúndelle te vergaderen met onderling voldoende afstand (1,5 meter). De zaal is groter dan voorheen, de tussenwand is verwijderd.


Bron: Natuerferiening Bakkefean