Nieuws

23 april 2021

Nieuwsgierigheid wordt boommarter fataal
Op woensdag 14 april j.l  deed Corrie Scholten een wel heel merkwaardige ontdekking.
Door een alarmerende roep van een bonte specht werd de aandacht naar wel iets heel vreemds hoog in een boom getrokken.
Tussen de Kleasterkamp en de Slotsingel hing een beest hoog in de boom. 


Koert Scholten en Douwe Klijnstra stelden (op afstand) aan de hand van behaarde voetzolen en donkere ondervacht vast dat het een boommarter moest zijn.

De avond daarop werd Bakkeveen door Oene Roelsma en Sjirk van Gorkum van dit lugubere beeld verlost. Het beest zat daadwerkelijk met kop en schouders muurvast in een boomholte. Of er sprake was van een spechtennest lijkt waarschijnlijk maar was niet te zien.

Onder toeziend oog van de buurt hebben Sjirk en Douwe het vrouwtje boommarter terug gegeven aan de natuur.

Uniek is een dergelijk voorval niet maar wel bijzonder dat dit juist een boombewoner overkomt. Boommarters zijn een stuk zeldzamer dan steenmarters maar ze rukken wel op in Nederland. Steenmarters komen meer voor in bebouwing maar Boommarters zoals de naam al aangeeft, in bomen.
Op de Foarwurkerwei zijn in het verleden vaker boommarters doodgereden waardoor het bekend was dat er in Bakkeveen een populatie moet zijn. Het is door de schuwheid van de dieren niet bekend hoe groot de populatie is.

Douwe Klijnstra


Bron: Natuerferiening Bakkefean