Nieuws

6 oktober 2010

Euro Birdwatch 2010


Op zaterdag 2 oktober gingen we samen met mensen van vogelringstation Menork op stap om vogels te kijken en te tellen. Wij deden dit samen met meer dan 100 andere vogelwerkgroepen in ons land. In totaal werden er op ongeveer 150 verschillende plaatsen vogels geteld.


Een uitgebreider verslag en de telresultaten kunt u vinden op de site van Menork.

Voor de totale landelijke resultaten kunt u op de site van Vogelbescherming terecht


Bron: Natuurvereniging Geaflecht