Nieuws

12 oktober 2016

Opmerkelijke toename van Bladkoninkjes


Bladkoninkje

Vooral het afgelopen decennium duikt er elk jaar een aantal bladkoninkjes in Nederland op. Eigenlijk heel vreemd want de soort broedt in de Siberische taiga en overwintert in zuid-Azië als je de literatuur mag geloven. Het lijkt er dus op dat dit vogeltje – dat qua grootte lijkt op een tjiftjaf maar zich onderscheidt door vleugel- en oogstrepen – zich niet (meer) stipt aan deze trekroute houdt… Voornamelijk langs de kust en op de waddeneilanden worden in het najaar meerdere bladkoninkjes gespot.

En zelfs verder van de kust, te weten in de tuin van Harry de Boer te Broeksterwoude (noordoost Friesland), duiken nu bladkoningen op.
Afgelopen zondag (9 oktober) werden daar liefst 2 exemplaren in de netten aangetroffen en voorzien van een ringetje weer losgelaten.
Ringmeldingen zullen moeten uitwijzen welke routes de bladkoninkjes nu kiezen om te overwinteren en vooral ook of het piepkleine vogeltje weer heelhuids terugkeert in zijn geboorte en/of broedgebied in het hoge noorden.

Bron: menork.nl