Nieuws

16 april 2014

Beflijsters op Heide van Allardsoog.


Beflijster, van ver ingezoomd. Foto Koert Scholten

Bijzondere waarneming tijdens de voorjaarstrek: beflijster. 


Volgend telseizoen (start 1 december 2014) ga ik atlasblok 11-27 (waarin ook de Heide van Allardsoog ligt) inventariseren.

Ik kan het soms niet nalaten om alvast even een kijkje te nemen in een ander telgebied. Tja, de wereld is nu eenmaal groter dan het telgebied voor dit broedseizoen (Duurswouderheide e.o.).

De Heide van Allardsoog valt onder de categorie ‘droog heidegebied’ en levert daarom weer wat andere vogelsoorten op dan de Duurswouderheide (die behoort tot ‘nat heidegebied’).

Droog heidegebied kenmerkt zich o.a. door stukjes stuifzand of zanderige paden, (ogenschijnlijk) dorre heidegroei en Pijpenstrootje, verspreid met wat boombestand. 

Kenmerkende soorten op droog heidegebied zijn o.a. (nu nog alleen op trek, vroeger ook broedend): de Tapuit, Boompieper, Geelgors en ook Boomleeuwerik. Op grotere stuifzandgebieden (denk aan de Kale Duinen bij Appelscha) komt daarnaast ook de Nachtzwaluw voor. 

Op (vooral) de voorjaarstrek kun je op deze gebieden ook de Beflijster aantreffen. Het is een redelijk schaarse doortrekker van april tot in mei en ook in september-oktober. De vogel lijkt op onze Merel, net zo groot, maar een witte bef (mannetje zeer duidelijk, vrouwtje wat vagere bef en de jongen missen vrijwel de bef ). Daarnaast heeft de vogel ook een wittig vleugelpaneel. Valt in vergelijking met Merel direct op. Overigens is de Beflijster veel schuwer en vliegt vaak op afstand al weg.

De vogel zoekt zijn voedsel op schaars begroeide droge bodem en vaak dicht tegen bossages aan om snel weg te vliegen bij nadering van gevaar.

Dit gaat dan gepaard met een hard: “tjak, tjak”.

Vrijwel ieder jaar zitten er Beflijsters op de Heide van Allardsoog, maar door zijn schuwe gedrag wordt hij vaak gemist. Het grootste aantal dat ik hier ooit heb gezien betrof 5 vogels op 14 april 2012.

Op 11 april dit jaar kon ik op grote afstand twee Beflijsters observeren. Aan het gedrag kon ik opmaken dat het deze soort betrof. Ik maakte enkele foto’s (ingezoomd), dus van slechte kwaliteit. Op de computer thuis kon ik echter wel de kenmerkende witte bef zien. 

Koert Scholten


Bron: Natuerferiening Bakkefean