Nieuws

20 februari 2012

Plaatsen paddenscherm

Dinsdag 21 februari zal het paddenscherm in Noordwolde-Zuid weer worden geplaatst. Donderdag 23 februari zal rond 9 uur aan de Poostweg te Olterterp het paddenscherm worden geplaatst.  Dit door leden van de paddenwerkgroep in samenwerking met Landschapsbeheer Friesland en een aantal vrijwilligers.

De datum voor het plaatsen van het paddenscherm in Katlijk is nog niet bekend, maar gaat vermoedelijk gegin maart gebeuren.


Bron: Werkgroep Amfibieën en Reptielen Fryslân (WARF)