Nieuws

30 oktober 2013

Groene long


Crisis goed voor bomenbehoud in Groene Long


Jaren geleden wilde de gemeente al een groot deel van de bomen in de Groene Long kappen om daarvoor in de plaats vrijstaande woningen met grote tuinen te bouwen. Zowel de Natuurvereniging als Milieudefensie, afdeling Opsterland heeft zich daartegen verzet door handtekeningenlijsten en bezwaren tegen de bouw in te dienen. Ook hebben vrijwilligers van Milieudefensie het zwerfvuil in het park opgeruimd en zo de aandacht gevestigd op het mooie park. Helaas alles zonder resultaat. Alleen de groene partij OpsterLanders stemde tegen toen het raadsvoorstel behandeld werd. Elkien is dus intussen in bezit van de grond en heeft toestemming om te bouwen. Maar…………..de crisis kwam ons te hulp: Omdat er te veel leegstand is in Gorredijk kondigde Elkien een bouwstop af en voorlopig gaat het dus niet door.


Bron: Natuurvereniging Geaflecht