Nieuws

26 februari 2015

Lezing prof.dr.ir.Theo Spek 25 februari 2015 Bakkeveen


Prof. Spek tijdens de lezing

Op woensdagavond 25 februari werd in een tot de laatste stoel bezet Dúndelle een lezing gehouden door Prof. Theo Spek, hoofd van het Kenniscentrum Landschap van de Rijks Universiteit Groningen.


De lezing was een onderdeel van de cursus landschapslezen, georganiseerd door de Natuerferiening Bakkefean.

Naast de huidige cursisten werd de avond ook bezocht door oud-cursisten en vele andere belangstellenden: leden en niet-leden, en medewerkers van natuurbeheerorganisaties.

In totaal hebben 82 mensen de lezing bijgewoond.

Prof. Spek vertelde eerst hoe hij in zijn jeugd door zijn vader enthousiast raakte voor de natuur (is dat niet voor velen een herkenbaar verhaal?). Kijkend naar de natuur raakte hij ook geïnteresseerd in de geschiedenis van het landschap en de relatie tussen geschiedenis, landschap en natuur. Vanuit een wetenschappelijke opleiding aan de universiteit van Wageningen is de carrière nu beland bij het hoogleraarschap in Groningen, waar door prof. Spek het Kenniscentrum

Landschap werd vorm gegeven.

Jaarlijks verblijft Prof. Spek met zijn studenten een week in het Nivonhuis (Allardsoog) om het landschapsonderzoek in de praktijk te leren.

In de loop van de laatste jaren zijn erg veel nieuwe technieken ontwikkeld waarmee informatie kan worden verkregen over het landschap in verschillende stadia in het verleden.

Zo zijn bv op hoogtemetingkaarten met behulp van lasertechniek oude wegen en paden, rivieren en meren te vinden.

Met paleo-botanisch onderzoek van stuifmeelkorrels een idee over de flora in het verleden te vormen. Met paleo-zoölogisch onderzoek een beeld van de (prehistorische) dierenwereld.

Er blijkt met de nieuwe technieken heel veel informatie te verkrijgen over het landschap in het verleden, wat van belang is voor het (her)inrichten van natuurprojecten. Maar ook voor planvorming bij de aanleg van nieuwe wegen.

Een voorbeeld is het herinrichtingproject van het stroomdal van het Koningsdiep.

Hiervoor hebben Prof. Spek en zijn staf uitgebreid vooronderzoek verricht. De betreffende rapporten zijn in te zien op de website van het Kenniscentrum Landschap, net als vele andere activiteiten die hier worden uitgewerkt. http://www.rug.nl/research/kenniscentrumlandschap


Bron: Natuerferiening Bakkefean