Nieuws

15 februari 2014

Drachtster Ibis


Drachtster Zwarte ibis. Foto: Bert Edens

Het zijn goede tijden voor vogellaars. Na de Sneeuwuilen, Bruine klauwier, Sperweruil en Flamingo is in Drachten een Zwarte Ibis neergestreken. De Ibis is een echte moerasvogel uit de warmere zuid-oostelijke delen van Europa. Vroeger was de Zwarte Ibis een tamelijk zeldzame dwaalgast maar tegenwoordig duikt de soort hier regelmatig op. Dat de vogel Zwarte ibis wordt genoemd is niet helemaal op zijn plaats. Het kleed is glanzend brons-bruin met een groene gloed. Het verenpak lijkt wel wat op dat van onze Spreeuw. Meestal is de Zwarte ibis in groepjes te zien. Wie weet krijgt de Drachtster Ibis gezelschap.