Nieuws

12 december 2010

Ledenwerfactie

Breng vijf nieuwe leden aan
voor de Vereniging Natuurbescherming Gorredijk
en u ontvangt een natuurcadeautje


De Vereniging voor Natuurbescherming Gorredijk (VNG) heeft op dit moment ca. 700 leden. Het bestuur wil dit ledental graag uitbreiden.
Met meer leden kan de vereniging meer invloed uitoefenen op het (overheids)beleid inzake ruimtelijke ordening, natuur en milieu. De vereniging vertegenwoordigt dan immers meer bewoners van Opsterland. Juist in deze tijd is dat extra hard nodig!
Binnen de politiek is – mede door de bezuinigingen – op dit moment weinig aandacht voor natuurbescherming. In het regeerakkoord staan maatregelen, die uitgesproken ongunstig zijn voor de natuur. Denk maar aan het verhogen van de maximumsnelheid tot 130 km per uur en het stopzetten van de ecologische hoofdstructuur.
Daarnaast betekent meer leden meer menskracht en meer mogelijkheden voor activiteiten.
Daarbij kunt u denken aan de uitgave van de Geaflecht en de excursies en lezingen, die een aantal malen per jaar door de activiteitencommissie georganiseerd worden.
Ook u kunt als lid van de Vereniging uw steentje bijdragen door nieuwe leden te werven.
Om het voor iedereen mogelijk te maken lid te worden, houden we de kosten van het lidmaatschap laag: € 7,- per jaar.

Leden postabonnees betalen € 15,00. Als lid ontvangt u 4x per jaar 'De Geaflecht'.


Wij willen uw inspanningen graag belonen.
Daarom krijgt ieder lid dat vijf nieuwe leden aanbrengt, een klein natuurcadeautje.

 

U kunt lid worden via deze site

 

Of kontact opnemen met de ledenadministratie:

Vereniging voor natuurbescherming
Gorredijk en omstreken.
p/a Ledenadministratie
Lieuwe Calsbeek
Feanborch 9
8403BJ Jonkerslân
Mail:liuw.jlan@kpnmail.nl
Telefoon 0513-462885


Affiche ledenwerfactie

Bron: Natuurvereniging Geaflecht