Nieuws

2 oktober 2019

Bosvisie Friesland op komst


Ook in Friesland komt er een Bosvisie. Als Natuerferiening hebben we hier een belangrijke rol in gespeeld, samen met  Geaflecht. Onze zorgen over de massale kap in de bossen en over de onderhoudswerkzaamheden in de houtwallen hebben we besproken met leden van de Provinciale Staten. Dit heeft ertoe geleid dat er statenvragen zijn gesteld aan Gedeputeerde Staten en er een motie is ingediend met het verzoek om een provinciale Bosvisie op te stellen. Die is onlangs (25 september) aangenomen.


zie voor meer informatie het artikel op deze site: http://www.natuur-bakkeveen.nl/bosvisie_friesland...


Bron: Natuerferiening Bakkefean