Nieuws

18 september 2011

Ranavirus in opmars


Groene kikker besmet met het ranavirus

Boswachters van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer constateren dat deze zomer door sterfte van kikkers in Nationaal Park Dwingelderveld de luide kikkerconcerten uitbleven.
In eerste instantie werd gedacht dat de kikkers stil waren door de natte, koude zomer. Microscopisch onderzoek aan dode kikkers wijst nu uit dat het Ranavirus vermoedelijk de oorzaak is. Uiteindelijk kan dit grote gevolgen hebben voor kikkers in heel Nederland.

Ranavirusinfecties kunnen voorkomen bij amfibieën, reptielen en vissen en kunnen massale sterfte veroorzaken. Ranavirussen verspreiden zich gemakkelijk, bijvoorbeeld via watervogels. Daardoor vormen ze een groot risico voor zeldzame en beschermde soorten in de natuur. Mensen en andere diersoorten lopen geen risico’s. ‘Omdat er in Nederland niet systematisch naar gezocht is, is het onduidelijk hoe lang Ranavirussen zich al in Nederland bevinden, en waar ze mogelijk nog verder te vinden zijn,’ meldt Marja Kik, patholoog van het Dutch Wildlife Health Centre, het kennisinstituut over de gezondheid van wilde dieren in Nederland.

September vorig jaar doodde het virus in korte tijd meer dan duizend kikkers in een ven bij Bezoekerscentrum Dwingelderveld. Het was de eerste keer dat in Nederland een Ranavirusinfectie bij wilde kikkers werd vastgesteld. Onderzoekers vermoedden toen al een grotere verspreiding van het virus. Daarom worden sindsdien alle vennen in het Dwingelderveld nauwlettend in de gaten gehouden. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland (RAVON).

Wie sterfte van enige omvang onder amfibieën in de eigen woon-, werk- en/of recreatie-omgeving constateert, wordt dringend verzocht dat onmiddellijk te melden via het daarvoor beschikbare meldingsformulier op de website www.dwhc.nl. De mensen van DWHC nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op om inzending van de dieren te regelen, mits ze nog voldoende vers zijn. RAVON en DWHC werken zij aan zij in dit project. In overleg met de melder zullen de locaties waar uitbraken plaats vinden zo mogelijk worden bezocht om type water en de daarin levende soorten goed in kaart te brengen.

 

http://www.google.nl/url?


Bron: Werkgroep Amfibieën en Reptielen Fryslân (WARF)