Nieuws

22 november 2014

Dassen rond Beetsterzwaag

Het zal bij velen niet bekend zijn dat er in de omgeving van Beetsterzwaag weer Dassen in het wild voorkomen. Geruime tijd waren ze verdwenen. Ontginning van bos en heideterreinen en de kap van heggen en houtwallen, maar ook stroperij en jacht heeft hun tol geëist van de Das rond Beetsterzwaag. Gelukkig is de Das opnieuw in Friesland geïntroduceerd en neemt hun aantal nog altijd toe. Maar we moeten oppassen hoe we met de Dassen omgaan. Vernieling van burchten tijdens boskap (voor heideontwikkeling) of zelfs het met Roundup bespuiten van burchten gebeurt nog altijd. Ook werd er dit jaar nog een burcht door jagers uitgegraven. Om stropers niet op ideeën te brengen word er bij de beelden geen locatie vermeld. Ook worden er geen precieze burchtaantallen genoemd. Zodat we nog tot ver in de toekomst kunnen genieten van deze prachtige, maar mysterieuze dieren.

Thijs Willems maakte enkele korte filmpjes van deze prachtige dieren met zijn wildcamera.

Filmpje1 

Filmpje2