Nieuws

5 maart 2010

Paddenscherm Poostweg verlengdHet paddenscherm dat op 25 februari door leden van de WARF en vrijwilligers van Landschapsbeheer Friesland op de Poostweg te Olterterp (Beetsterzwaag) is aangebracht is met een flink aantal meters verlengd. Dit omdat een aantal dieren buiten het scherm om helaas waren dood gereden, waaronder enkele Heikikkers. Het probleem op deze erge drukke sluiproute is dat de trek over een zeer grote lengte plaats vindt. Vorig jaar vonden behalve de Gewone pad en Bruine kikker, vooral een flink aantal Heikikkers op deze weg de dood. Momenteel zijn er in ons land slechts twee plekken bekend waar Heikikkers in emmers worden opgevangen: Kootwijk en de Poostweg in Olterterp. Bijzonderheid is dat een groot aantal Heikikkers die aan de Poostweg in emmers worden overgezet, de zo kenmerkende lichte dorsale lengtestreep missen.

Helaas evenals dat als ieder jaar het geval is hebben de vandalen weer toegeslagen. Het vandalisme varieert van het ontvreemden van emmers, het weghalen van verkeersborden, het verwijderen van schrikhekken in de nachtelijke uren en het vernielen van de geleidingswand.  Twee schrikhekken waren al weer verwijderd en moesten uit een droge sloot worden gehaald.

In tegenstelling tot de trek in Noordwolde-zuid, is de trek aan de Poostweg momenteel nog niet echt op gang gekomen.


Bron: Werkgroep Amfibieën en Reptielen Fryslân (WARF)