Nieuws

2 maart 2017

Ledenvergadering Natuerferiening Bakkefean e.o.

Ledenvergadering Natuerferiening Bakkefean e.o.

13 april 19.30 DûnhoekeAgenda:

  • 1. Opening
  • 2. Verslag ledenvergadering 2016
  • 3. Jaarverslag secretaris 2016
  • 4. Finacieel jaarverslag 2016
  • 5. Bestuurssamenstelling
  • 6. Activiteiten 2017

Voorjaarswandelingen o.l.v. Koert Scholten

Dinsdagavonds; aanvang 19.00 bij de Sluis, Weverswal

Uitzondering: 25 april Parkeer plaats bij de Slotplaats

18 april: Merskenheide
25 april: Slotplaats ( start bij parkeerplaats)
2 mei : Wijnjeterper Schar
9 mei : Fochteloërveen

Een avondexcursie naar de herinrichting van het gebied nabij de Poasen o.l.v. Pieter Huisman (SBB)

Datum en doel van de traditionele zomerexcursie volgt nog.

  • 7. Wat verder ter tafel komt

Na de pauze (ongeveer om 21.00 uur) een lezing over weidevogels door Benny Henstra van Staatsbosbeheer.


Bron: Natuerferiening Bakkefean