Nieuws

12 september 2010

Oorkonde voor Jelle Hofstra


Annemarie van Gelder overhandigt Jelle de oorkonde

Paddenoverzetter in de bloemetjes gezet
Op woensdagmiddag 8 september is Jelle Hofstra, lid van de WARF (Werk- en Studiegroep Amfibieën en Reptielen Friesland) in het Witte Huis in Olterterp gelauwerd door de Werkgroep Friesland van de Partij voor de Dieren. Hij kreeg uit handen van Annemarie van Gelder, voorzitter van de werkgroep Friesland, een door de twee Partij voor de Dieren Tweede Kamerleden - Marianne Thieme en Esther Ouwehand - ondertekende oorkonde.

Reden is de inzet van Jelle Hofstra om elk jaar weer padden, kikkers en salamanders te redden op de Poostweg in Beetsterzwaag. Hofstra verricht deze werkzaamheden uiteraard niet alleen, maar staat symbool voor al het goede vrijwilligerswerk dat hij en zijn medestrijders belangeloos voor deze dieren doen. De Partij voor de Dieren Friesland vindt dat mensen die zich zo onbaatzuchtig en volhardend inzetten voor dieren een oorkonde verdienen.

Jaarlijks leggen duizenden padden en kikkers aan het begin van het jaar het loodje bij de zogenaamde paddentrek. Om te paren trekken deze amfibieën terug naar de meertjes of poeltjes waar ze geboren zijn, maar vaak kunnen ze daar niet –meer- naartoe zonder verkeerswegen over te steken. Grote aantallen van deze dieren worden dan ook platgereden tijdens de tocht. Ook na het paaien, op de terugweg naar hun woongebied, sneuvelen ontelbare dieren.

In Nederland stellen verschillende vrijwilligerswerkgroepen alles in het werk om het aantal verkeersslachtoffertjes onder deze –wettelijk beschermde!- amfibieën in de paaitijd te beperken. Helaas haalt een groot deel van de dieren het ondanks al deze inzet niet.
De leden van WARF delen de mening van de Partij voor de Dieren dat gemeenten een zorgplicht hebben tegenover reptielen en amfibieën en dus in feite zelf maatregelen moeten nemen. Het is onaanvaardbaar dat ze deze plicht afwentelen op vrijwilligers. Gemeenten kunnen in paaitijd bijvoorbeeld strengere controle op hardrijders uitoefenen, maar beter nog is het in paaitijd afsluiten van wegen waar padden en kikkers oversteken of –het allerbeste- het aanleggen van speciale paddenoversteektunnels. Padden en kikkers paaien maar korte tijd in het voorjaar en alleen bij schemer, regenachtig weer en een temperatuur boven de zes graden. Gemeenten zouden verkeersmaatregelen voor amfibieën eenvoudig kunnen afstemmen met deskundigenclubs zoals de WARF.

Voor Hofstra betekent de huldiging heel veel. Hij is komende week jarig, maar zei nu al dat dit zijn mooiste cadeau was. Een nog mooier cadeau zou het voor hem echter zijn als de gemeente Opsterland inziet dat zij aansprakelijk is voor het lot van padden en kikkers en daar ook eindelijk naar handelt.


Bron: Werkgroep Amfibieën en Reptielen Fryslân (WARF)