Nieuws

18 maart 2009

Hazelworm bij Beetsterzwaag


Hazelworm (Anguis fragilis)
De meeste reptielen zijn in het vroege voorjaar alweer gespot.
Op de foto een Hazelworm die op 18 maart rond 18.00 uur nog zonnend werd aangetroffen in een (vrij nat) heideterreintje aan de Poostweg te Olterterp. De Hazelworm komt voor in wat vochtige gebieden die met vegetatie bedekt zijn, zoals bossen, bosranden, hakhoutwallen en heidevelden. Ook bebouwing wordt niet vermeden. Zo werd enkele jaren terug een Hazelworm gevonden in de ’Groene Long’, een park dat is gelegen in de bebouwde kom van Gorredijk.


Bron: Werkgroep Amfibieën en Reptielen Fryslân (WARF)