Nieuws

4 maart 2014

De Winterhoutzwam


Winterhoutzwam (foto: Koert Scholten)

Ook in de winter kunnen mooie paddenstoelen worden gevonden.


Zo verschijnt bijvoorbeeld de Winterhoutzwam -Polyporus brumalis- juist in dit jaargetijde. Met name februari is een maand dat je deze soort kunt aantreffen op dode takken en stammen.
De wetenschappelijke naam verklapt al dat het een Buisjeszwam is. De hoed is 2-10 cm breed, de rand bij oudere exemplaren vaak wat golvend. De buisjes zijn eerst wit en rond, worden later wat ellipsoïde en lopen iets af op de steel. De sporen zijn wit tot crème. De steel is grijsgeel tot grijsbruin en aan de basis soms iets dikker.
Deze zwam is saprotroof en groeit doorgaans op loofhout, zoals dit exemplaar dat Koert Scholten eind februari aantrof op een dode berkentak bij de Duurswouderheide.

Tiny Groustra, maart 2014


Bron: Natuerferiening Bakkefean