Nieuws

21 februari 2013

Paddenscherm aangebracht


Het aanbrengen van het paddenscherm aan de Poostweg te Olterterp

Door medewerkers van Landschapsbeheer Friesland en een groot aantal vrijwilligers is vandaag het paddenscherm aan de Poostweg te Olterterp weer geplaatst. Zodra het weer iets zachter wordt komt de grote trek op gang.

De Flora- en Faunawet legt aan de gemeenten zorgplicht op om in deze situatie voldoende maatregelen te treffen. Aan het begin van de Poostweg, op de kruising met de Van Harinxmaweg en bij de afslag Nije Heawei aan de Poasen, zijn door de buitendienst van de Gemeente aankondigingsborden geplaatst. Op de plek waar de padden oversteken komen schrikhekken gedeeltelijk op de rijbaan te staan en geldt er tijdelijk een maximumsnelheid van 30 km/uur. De maatregelen gelden tussen 19.00 uur ’s avonds en 7.00 uur ’s ochtends.

Ondanks het aanbrengen van het scherm worden elk jaar nog vele tientallen amfibieen dood gereden. Er wordt op de poostweg erg snel gereden, hoewel er maximum snelheid van 60 km toegestaan is.


Bron: Werkgroep Amfibieën en Reptielen Fryslân (WARF)