Nieuws

29 september 2015

Bezoek de Johann Hermann Knooptentoonstelling in Leeuwarden

In het Historisch Centrum Leeuwarden is momenteel een tentoonstelling over het leven en werk van Johann Hermann Knoop gaande.

Hij was vanaf 1750 een aantal jaren actief in Bakkeveen op de Slotplaats, o.a. als huisonderwijzer van de kinderen van Burmania.

Ook u kunt mee met een excursie naar deze tentoonstelling.

Kijk op


http://www.natuur-bakkeveen.nl/activiteiten.php


Bron: Natuerferiening Bakkefean