Nieuws

4 april 2018

Tiny Groustra


Tiny Groustra

Tiny is drie jaar secretaris geweest en vier jaar penningmeester. En nu houdt ze er helaas mee op! 


Tiny, de nauwkeurigheid zelve, nooit een foutje gezien in wat Tiny aflevert! Ze denkt aan alles, vergeet niks. De penningen altijd gewetensvol en zorgvuldig bewaakt en beheerd. Het rooster voor het rapen van de Slûswachter, het rapen van de Geaflecht, alles wordt perfekt bijgehouden. Daar heb je wat aan, als Tiny iets aanpakt komt het goed.

Tiny komt ter vergadering vaak met originele en waardevolle ideeën op de proppen.

Daarnaast is haar deskundigheid niet mis. Tijdens excursies, waarvan ze een trouwe deelnemer is, valt steeds weer op hoeveel zij weet. Paddenstoelen en libellen zijn een extra specialiteit van haar geworden de laatste jaren, maar het botaniseren is ze ook goed machtig en ze herkent buitengewoon veel vogels in het veld, aan hun vlucht, hun roep, hun verenkleed. Tiny is een uiterst geïnteresseerde natuurvorser, vaak op pad per fiets of lopend, meestal in gezelschap van haar boomlange levensgezel. De liefde voor natuur en landschap is bij Tiny duidelijk aanwezig.

Het is erg jammer dat Tiny het bestuur gaat verlaten, we zullen haar missen. De Natuerferiening heeft veel aan haar te danken!

Namens het bestuur,

Claartje Slofstra


Bron: Natuerferiening Bakkefean