Nieuws

7 mei 2014

verslag derde wandelexcursie


Boomvalk

Op dinsdagavond 6 mei was de derde wandelexcursie. De locatie was de Heide van Allardsoog en omgeving. Gestart werd bij de parkeerplaats t.o.v. “de Drie Provinciën”.

Het aantal deelnemers (14) is iets om trots op te zijn.


De hemel was bewolkt, met fraaie donkere partijen; het late avondlicht over de heide was bij momenten buitengewoon in combinatie met de kleuren van ondergaande zon in de lucht.

 

De vogelzang liet zich nu ook weer uitbundig horen: meerdere Fitissen en Vinken. De Boompieper liet zich prachtig zien en ook zijn zang was goed te horen. Verder enkele Geelgorzen en een enkele Gekraagde Roodstaart. Een Koekoek liet zich eveneens horen.

Opeens riep Reinie dat ze een Boomvalk zag. Even later zagen we er zelfs twee jagen, laag over de heide, vermoedelijk op libellen of andere grote insecten (meikever kan ook). Prachtig om deze donkere vogel te volgen in zijn zeer snelle en behendige vlucht. De boomvalk is snel! Hij is zelfs in staat een zwaluw in vlucht te grijpen. Zijn (stapel)voedsel bestaat echter vooral uit grote insecten, zoals libellen.

Verder lieten enkele Roodborsttapuiten zich fraai zien.

We deden ook aan planten. Ze zagen we o.a.: Muizenoor, Rankende helmbloen en Stinkende gouwe. Koert gaf nog even uitleg over het verschil in Amerikaanse vogelkers en Gewone vogelkers, die bloeide nabij de Pupedobbe. Ook determineerden we enkele grassoorten, zoals Zachte Dravik, Gestreepte Witbol, Engels raaigras en bomen als Amerikaanse eik, Tamme kastanje en Paardenkastanje.

Bijzonder was, dat we al wandelend verschillende soorten biotopen zagen: droge heide en bos, open en meer besloten landschappen. Koert wees ons op de verschillen in plantengroei en te verwachten vogels in die verschillende gebieden.

 

Bij het herdenkingsmonument van de fusillade op 10 april 1945 was er een moment van voor gepaste stilte.

Hierna (tegen 21:30 uur) kwamen we weer aan bij de parkeerplaats.

 

We zien weer terug op een geslaagde excursie, waarbij de buien mooi om ons heen bleven steken…

 

Koert en Claartje 


Bron: Natuerferiening Bakkefean