Nieuws

13 april 2010

Paddenscherm abrupt verwijderd


Leden van de WARF bezig met het verwijderen van het scherm

Het in verband met de paddentrek aan de Poostweg te Beetsterzwaag aangebrachte scherm is in allerijl weggehaald. Het scherm diende om trekkende padden op te vangen en naar ingegraven emmers te leiden. De dieren worden dan door vrijwilligers naar de andere kant van de weg gebracht om in het Witte Meer hun eitjes af te zetten. Zodra de eitjes zijn afgezet verlaat het vrouwtje het water en gaat terug naar haar zomerverblijf aan de overzijde van de weg. Deze terugtrek, die lang niet zo massaal is als de heentrek en meer druppelsgewijze plaatsvindt, was dit jaar wel bijzonder vroeg. Het scherm dat in het begin zorgde dat de dieren niet werden plat gereden, bleek nu een obstakel te zijn. Opgevangen door het scherm bleven de weer terugtrekkende dieren aan de kant van de weg zitten en daardoor werd er alsnog een aantal dood gereden. Nu de balans is opgemaakt, blijken er maar liefst 1.941 dieren veilig naar de overkant te zijn gebracht. Hieronder waren 1.464 padden, 380 heikikkers, 37 bruine kikkers, 34 groene kikkers en 26 salamanders. In totaal werden er 705 dode dieren geteld, waarvan 504 padden, 15 heikikkers, 174 bruine kikkers, 10 groene kikkers en 2 salamanders.
De amfibieënwerkgroep en de Gemeente Opsterland zijn momenteel nog in gesprek om een zgn. paddentunnel onder de Poostweg door te realiseren. Het plaatsen van een scherm zal dan niet meer noodzakelijk zijn. De moeilijkheid is hier echter dat de Poostweg gemeentelijk is, maar de bermen in particulier bezit zijn.


Bron: Werkgroep Amfibieën en Reptielen Fryslân (WARF)