Nieuws

26 september 2016

Ecologisch bermbeheer

Het bestuur van Geaflecht is in gesprek met de gemeente om de mogelijkheden te onderzoeken van een ecologisch bermbeheer. Wij vinden het belangrijk, dat er maatregelen getroffen worden om de biodiversiteit in onze bermen en plantsoenen te stimuleren. In oktober wordt de begroting door de gemeente vastgesteld. Vindt u het ook belangrijk om te investeren in bloeiende bermen en plantsoenen, geef dan uw mening hierover op www.begrotingswijzeropsterland.nl.