Nieuws

29 november 2014

Bloembollen langs de Bakkefeanster Feart.


Nadat door de Marktcommissie van de Vlooienmarkt Bakkeveen op de Bakkeveenster avond op 8 november een financiële ondersteuning van € 1000 was toegezegd voor het poten van bloembollen bij de entree van Bakkeveen is snel actie ondernomen.


Leden van de Natuerferiening Bakkefean en van de buurtvereniging De Feart hebben op vrijdag 21, zaterdag 22 en zaterdag 29 november langs de Bakkefeanster Feart aan de zuidzijde 1000 Wilde narcissen en 7000 Boerencrocussen (Crocus tomassianus) gepoot.

Alle bollen zijn biologisch gekweekt , zodat deze als waardplanten voor bijen kunnen fungeren.

Als bloembollen gepoot worden voor 15 december is de bloei nog in het komende voorjaar te verwachten!

Bij een goed resultaat kan het volgend jaar de bloembollen pootactie op een andere entree van Bakkeveen worden uitgevoerd.

Tijdens de activiteiten op 29 november werd de ploeg nog bemoedigend toegesproken door Sinterklaas en deelde Zwarte Piet nog wat lekkers uit!


Bron: Natuerferiening Bakkefean