Nieuws

29 maart 2013

Paaiplek kikkers en padden gered


’Witte Meer’ bijna droog gevallen

De paddenoverzetters die elk voorjaar druk in de weer zijn om zoveel mogelijk kikkers en padden veilig over de Poostweg in Beetsterzwaag te brengen kregen vorige week de schrik van hun leven. De natuurijsbaan het ’Witte Meer’ - de plek waar de duizenden overgezette dieren elk jaar hun eitjes afzetten - lag er bijna drooggevallen bij. Deze fraaie ven wordt in de winter gebruikt al natuurijsbaan. Het bestuur van de ijsbaanvereniging ’IIsnocht’ uit Beetsterzwaag had het onzalige plan opgevat eens groot onderhoud te plegen aan de ijsbaan, dat o.a. bestond uit het maaien van het gras en het snoeien van de wilgen die langs de ven staan. Voor dit doel had men het water laten weglopen, op een paar geulen na.
De werkzaamheden zouden in mei zijn afgerond. De paddenvrienden vonden de werkzaamheden op dit tijdstip in strijdt met de Flora en Faunawet. Ze hadden geen idee waar ze nu met de overgezette dieren naar toe moesten. Gelukkig lag de paddentrek door de extreme kou stil, maar zo gauw het weer daarna weer zachter wordt, komt de trek massaal op gang. Volgens de voorzitter van de ijsclub, de heer Van Dijk, bleef er nog voldoende water in de geulen staan en die zijn wel een meter diep. Er werd geheel aan voorbij gegaan dat padden hun eiersnoeren afzetten op de bodem, het liefst in ondiep water aangezien dit water sneller opwarmt. Bovendien gaat het immers niet om enkele padden of kikkers. Zo werden er vorig jaar maar liefst 2.735 amfibieën aan de Poostweg overgezet, waaronder 345 zwaar beschermde heikikkers. Zulke grote aantallen dieren kunnen niet met zijn allen in de overgebleven geulen leven. Bovendien zal het water verdampen als de regen achterwege blijft. Er stonden al tal van reigers en ooievaars de zaak leeg te vissen, toen alle dieren zich concentreerden in het overgebleven water.
Bovendien is het na de paddentrek de beurt voor de groene kikker om het ’Witte Meer’ op te zoeken om eitjes af te zetten. Ook deze eitjes zakken naar de bodem en zullen op een diepte van een meter maar langzaam tot ontwikkeling. Niet alleen amfibieën dreigden de dupe te worden. Ook de talloze Ringslangen die daar leven maken dankbaar gebruik van het enige grote water in de buurt om zich snel te verplaatsen en te fourageren. Bovendien is het een biotoop van de Hazelworm en Levendbarende hagedis. Ook blijken in en rond het Witte Meer tal van beschermde en zeldzame planten te staan, zoals het zeldzame Oeverkruid. Nadat de ingeschakelde milieupolitie aan het bestuur van de ijsclub kenbaar had gemaakt dat ze in overtreding waren, heeft de ijsclub toegezegd zo snel mogelijk het waterpijl weer omhoog te brengen. Inmiddels heeft dat een aanvang genomen.


Bron: Werkgroep Amfibieën en Reptielen Fryslân (WARF)