Nieuws

1 mei 2014

Tweede lente excursie, verslag


Orchis. Foto Koert Scholten

Kort verslag van excursie Wijnjeterper Schar


Dinsdagavond 22 april ging de excursie met 11 deelnemers onder leiding van Koert Scholten naar het Wijnjeterper Schar. Het was een zachte avond, windstil met toch opkomende dreigende wolkenluchten. Gelukkig begon het pas echt te dreigen (met gedonder en bliksems in de verte) tegen negenen, toen we toch alweer huiswaarts zouden gaan.

De Wijnjeterper Schar, een van de gebieden met speciale bescherming in de Natura-2000 regeling, is een afwisselend gebied dat aan het Koningsdiep grenst, met veel natte en rijk bloeiende weilanden, afgewisseld met moerasbos en natte en, hogerop, droge heide. Het landschap is uitermate fraai door deze afwisseling.

Er was ook veel te zien van de rijkdom aan natuur; Koert attendeerde ons op de roep en de zang van onder andere de Geelgors,  Boompieper, Zwarte Mees, Fitis, Appelvink. Deelnemers vertelden ook over eerdere waarnemingen in dit terrein; er waren hier bijvoorbeeld ooit eerder twee Rode Wouwen in de vlucht waargenomen.

In deze periode waren er vooral veel mooie plantensoorten te bewonderen: Waterviolier heel rijkelijk, Heermoes, Robertskruid, Look Zonder Look, Bosveldkers, Heidekartelblad, Blauwe Zegge. 

Bijzonder waren de orchideeen, die al begonnen te bloeien; de komende weken zal het aantal bloeiende exemplaren nog toenemen. Heel bijzonder waren de dikke knobbels in een jonge eik: hierin groeit de aardappelgalwesp. Op het Pijpestro, dat tussen de heideplanten en langs het pad veel voorkwam, werden verschillende Hageheldrupsen gevonden. 


Bron: Natuerferiening Bakkefean