Nieuws

4 april 2019

Werkzaamheden achter de Slotpleats

De werkzaamheden achter de Slotpleats zijn ingrijpend geweest. Er heeft veel verstoring plaatsgevonden in de natuur aldaar; de eekhoorns, de vogels, de vleermuizen zullen vast diep geschokt zijn! We kunnen alleen maar hopen dat ze niet definitief vertrokken zijn.

De bodem is flink verstoord. Het moeilijkste te verteren is voor ons, natuurliefhebbers en bewoners van Bakkeveen, dat er zo veel gekapt is in het bos.

We moeten Natuurmonumenten (NM) wel nageven dat ze moeite hebben gedaan om een en ander aan te kondigen en uit te leggen, dat ze niet met de zwaarste machines hebben gewerkt, dat ze het gedeelte gespaard hebben waar de grote vleermuizenkolonie huist, dat er veel jonge boompjes zijn aangeplant, maar toch ….. de goede communicatie en de goede bedoelingen nemen niet weg dat er veel onvrede heerst in het dorp over het ingrijpende project. Eén schrijnend voorbeeld: de rij oude taxussen in de zichtlijn achter de Slotpleats, net over het eerste bruggetje. De meeste van deze taxussen zijn omgehakt. We hebben daar zwaar tegen geprotesteerd, want die taxussen zijn van grote waarde voor de biodiversiteit: ze bieden schuilplaats en nestgelegenheid aan vogels, en ze zijn fraai. Ze hadden o.i. prima gespaard kunnen worden als NM de rij jonge eiken aan de andere kant van dat pad had willen planten; dan hadden die jonge boompjes óók goed licht gekregen, er was daar ruim plaats en ook precies in de zichtlijn. Maar nee, geen sprake van. Dit soort beslissingen wordt genomen ‘in het team’. Daar is geen verwrikken aan. Het centrale gezag beslist bij Natuurmonumenten. Zouden de leden van dat team allemaal de situatie ter plaatse zelf kennen? Enkele taxussen werden nog van de dreigende stip bevrijd, toen we met Marten Pothof aldaar aantoonden dat deze toch echt verder dan twee meter van het pad af stonden. Marginale winst…. 


Bron: Natuerferiening Bakkefean