Nieuws

5 oktober 2019

Vogeltelling 2019


Baardmannetjes (klik op de foto voor een groter beeld)

Verslag vogeltelling op 5 oktober 2019 te Venebuurt in Terwispel

Zoals elk jaar doet Natuurvereniging Geaflecht mee aan de Nationale vogeltelling in oktober. De weeromstandigheden waren dit keer optimaal: eerst wat mist, weinig wind uit het noordoosten en daarna volop zon, een temperatuur van 15-16 graden. De belangstelling om mee te tellen was dit jaar gemiddeld. Slechts 7 Geaflechters lieten zich met kijker en of telescoop bij de telling zien.

Wij zijn om 8 uur begonnen Daarnaast waren 4 leden van Menork druk bezig met vangen en ringen van vogels. Bij deze telling moet je onderscheid maken tussen de echte trekvogels en de vogels die in feite tot het gebied behoren (het aanwezige meertje en de rietvelden erom heen). Mede dankzij de deskundigheid van de Menorkers konden wij veel vogelsoorten aan geluid/beeld herkennen. Opvallend veel ganzen en sijsjes lieten zich zien en horen. De waterral (standvogel) liet zich horen en twee roerdompen kwamen tegelijkertijd in het telescoopbeeld! De mannen van Menork lieten ons delen met hun vangsten: kleine karekiet, zwartkop, matkopmees en twee prachtige baardmannetjes 

Regelmatig vlogen de volgende soorten over ons heen: watersnip, rietgors, koperwiek, kramsvogel, goudplevier en zilverplevier, zilverreiger, veldleeuwerik, boerenzwaluw, oeverzwaluw, havik, buizerd en staartmees over. Op het meer konden wij onder meer zien: smient (1750 stuks), wulp, krakeend, meerkoet en wintertaling.

Het was een geslaagde telling van 60 soorten, 4825 vogels. De telling is doorgegeven aan www.trektellen.nl . Wil je meer informatie hebben over de leuke vogeltelling kijk dan op de website van www.trektellen.nl, kijk dan bij Venebuurt of bij nummer 356.

Namens de tellers Romke Oosterbaan


Bron: Natuurvereniging Geaflecht