Nieuws

31 juli 2012

Reuzen kikkerlarven


Reuzen kikkerlarve. Foto: Nijhof

Dit jaar schijnt er een explosie te zijn van enorme grote kikkerlarven, zo meldt RAVON. Het gaat hierbij om de larven van groene kikkers die nu in veel sloten, vijvers, vennen en poelen te zien zijn. De grote groene kikkerlarven zijn nog van vorig jaar en hebben als larve overwinterd. De meldingen komen uit het hele land. Soms worden de larven door hun grootte abusievelijk aangezien voor larven van Brulkikkers.

De groei en metamorfose (gedaanteverwisseling) van kikkerlarven wordt sterk gestuurd door de temperatuur van het water. Is de temperatuur te laag en kan de metamorfose niet meer in datzelfde jaar worden voltooid, dan overwinteren de larven in het water. Overwintering komt bij groene kikkerlarven Rana esculenta complex soms voor. Afgelopen winter is dit ook gebeurd omdat veel groene kikkers in 2011 pas laat kikkerdril hebben afgezet na de koude zomermaanden. Larven van de groene kikker kunnen, wanneer ze in het water overwinteren, in het tweede jaar makkelijk een lengte bereiken van meer dan 10 centimeter, waarbij in extreme gevallen een maximum van 18 centimeter kan worden gehaald! De grote larven van de groene kikker van vorig jaar zullen komende maand hun metamorfose alsnog voltooien, net als hun iets minder grote soortgenoten van dit jaar.


Bron: Werkgroep Amfibieën en Reptielen Fryslân (WARF)