Nieuws

11 april 2013

Paddentrek losgebarsten . . .


Kwam de paddentrek de eerste week van maart aarzelend op gang, de daarop volgende koudeperiode met extreme droogte gooide roet in het eten. Padden trekken ’s avonds en ’s nachts bij een temperatuur van ongeveer 6 gr C en het liefst tijdens een regenbuitje. Bij invallende kou stopt deze trek en graven de dieren zich opnieuw weer in. Nu we bijna een maand verder zijn en er een einde is gekomen aan de kou en droogte, is de paddentrek losgebarsten. Tijdens de regenbui van gisteren kwam de trek massaal op gang. Alleen al aan de Poostweg - waar een paddenscherm is aangebracht - werden woensdagochtend door vrijwilligers meer dan 1034 amfibieën uit de emmers gehaald en veilig naar hun paaiplek het ’Witte Meer’ overgebracht. Het merendeel bestond uit padden, maar ook werden nog 215 streng beschermde heikikkers verzameld. De vrijwilligers hebben nog nooit eerder zoveel dieren op één ochtend veilig naar de overkant kunnen brengen. Er werden helaas nog 81 dieren doodgereden.


Bron: Werkgroep Amfibieën en Reptielen Fryslân (WARF)