Nieuws

7 december 2013

Ottercursus winter 2013/2014


foto: Ernst Dirksen

In 2012 is de Zoogdiervereniging gestart met het landelijke verspreidingsonderzoek voor de otter. In drie jaar tijd willen we dit onderzoek over Nederland uitrollen. Bij dat onderzoek zijn we afhankelijk van jullie hulp. Deze winter worden ten behoeve van het onderzoek aan de otter vier keer een ottercursus verzorgd voor deelnemers van het meetnet.


De Zoogdiervereniging wil bij het volgen van de verspreiding van de otter zoveel mogelijk gebruik maken van al bestaande structuren en organisaties. Dat is zowel qua tijd als qua geld efficiënter. De waterschappen en CaLutra (de bever- en otterwerkgroep van de Zoogdiervereniging) zijn daarbij de organisaties die we bij dit verspreidingsonderzoek inschakelen. Binnen de waterschappen komen de muskus- en beverrattenvangers voor hun werk jaarlijks meerdere malen langs alle oevers. Dat maakt ze bij uitstek geschikt om tijdens hun werk attent te zijn op aanwijzingen op het voorkomen van otter. Treft het waterschap sporen van otter aan op tot dan toe onbekende locaties, dan lichten zij de Zoogdiervereniging in. De Zoogdiervereniging neemt vervolgens contact op met CaLutra om met behulp van haar leden via gerichte inventarisatie duidelijk te krijgen van welk deel van een watersysteem de otters gebruik maken.

 

We willen jullie vragen bij de inventarisatie van het voorkomen van otters mee te werken. Mocht je hierin interesse hebben, dan kun je je aanmelden bij de Zoogdiervereniging via onze website: http://www.zoogdiervereniging.nl/node/444.

Geef bij je aanmelding ook even door of je al ervaring hebt met ottersporen en in welke provincie(s) je aan de slag wilt.

 

Het is niet noodzakelijk dat je al ervaring hebt met (sporen van) otters. Deze winter worden er cursussen gegeven hoe sporen te herkennen. De vier cursussen gaan gegeven worden op een zaterdag in Overijssel in de Wieden en wel op 11, 18 en 25 januari en 1 februari 2014. Heb je belangstelling om een cursus te volgen en deel te nemen aan het meetnet, geef je dan op via onze website: http://www.zoogdiervereniging.nl/node/937

Er is plaats voor 20 deelnemers per cursus en deelname gaat op volgorde van aanmelding. Mocht de cursus voor een bepaalde dag vol zijn, dan wordt dat teruggekoppeld en kom je op een reservelijst.

 

We hopen op veel belangstelling zodat we dit onderzoek tot een succes kunnen maken!

 Met vriendelijke groet,

 Vilmar Dijkstra, landelijk coördinator meetnet bever/otter, Zoogdiervereniging