Nieuws

4 april 2018

Douwe Klijnstra, voorzitter 2010-2018


Douwe Klijnstra

De Natuerferiening moet afscheid nemen van de voorzitter van de afgelopen acht jaar. Douwe besloot andere prioriteiten te stellen en dat moeten wij respecteren, zij het met veel spijt! 


De Natuerferiening is met haar tijd meegegroeid onder zijn leiding. De statuten zijn aangepast aan de huidige tijd, en er is een nieuw logo ontwikkeld. De bewustwording van het belang van natuur, landschap en milieu zijn gegroeid. De Natuerferiening heeft zich actief opgesteld als het gaat om de feitelijke bescherming van natuur.

De deskundigheid van Douwe is daarbij van grote waarde voor de Natuerferiening geweest, hij heeft een breed oog voor de natuur. Zijn artikelen en columns (in de Slûswachter en deels ook de Sa! en de Geaflecht), over bijvoorbeeld de afname van biodiversiteit (insecten, bijen, maar in feite het hele ecosysteem), over bomen (zeven mooie stukken op de website), over de waarde van landschap en over andere meer algemene beleidszaken zoals evenwicht tussen natuurbescherming en recreatie, hebben indruk gemaakt. Ze zijn allemaal op de website te vinden. Douwe heeft de cursus Landschapslezen, die tweemaal met succes vanuit de Natuerferiening is verzorgd, mede opgezet.

Douwe ontplooide nieuwe activiteiten, naast de excursies en lezingen: bijvoorbeeld het planten van biologische bollen in de bermen om de bijenstand te steunen in het vroege seizoen, het maken en plaatsen van bijenhotels.

Douwe heeft ook de contacten naar buiten actief vormgegeven, met de Terreinbeheerders Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, It Fryske Gea, hij was lid van de raad van toezicht van de Friese Milieufederatie en had contacten met Geaflecht en de overheid. Soms was het voor hem niet eenvoudig om naast zijn professionele werkzaamheden ook nog voor de natuurvereniging het nodige werk te verzetten; het lag vaak dicht bij elkaar. Voor de Natuerferiening was het een groot voordeel dat hij ook precies alle regelingen en procedures kent, beroepshalve.

Douwe was een waardevolle voorzitter, we kunnen alleen maar hopen dat we af en toe nog wel een beroep mogen doen op zijn inzet en deskundigheid.

De Natuerferiening is hem veel dank verschuldigd!

Namens de overige bestuursleden,

Claartje Slofstra


Bron: Natuerferiening Bakkefean