Nieuws

27 januari 2020

Leven in het veen.

Dinsdag 21 januari 2020


Ruim zestig aanwezigen genoten van de filmavond in Gorredijk. De film Leven in het veen werd vertoond en van commentaar voorzien door de maker van deze film: Jordan van der Maas. Rode lijn in het verhaal was een zwanenkoppel wat leeft in de Deelen. We zagen hoe het paar de seizoenen trotseerde, hun territorium verdedigde en een aantal jongen grootbracht. Een cyclus die zich jaar op jaar herhaalt, net als de voortdurend veranderende natuur in de veengebieden. Immers, de natuur staat nooit stil. Jordan van der Maas toonde prachtige filmbeelden van de petgaten, een otter die zwemmend het gebied verkende en talloze watervogels. Tussendoor zagen we fragmenten van vroeger, toen het er heel anders uitzag. Beelden van ontgravingen en turfwinning. Het ontstaan van de Deelen en Alde Feanen. Gebieden die vroeger en nu door de mens worden gebruikt. Voor turfwinning en tegenwoordig voor het toerisme. Dat is tegelijk ook een bedreiging voor de natuurwaarden van dit gebied. Het evenwicht is kwetsbaar. Zoals de zwanen hun territorium verdedigen zo moet de natuurlijke omgeving worden verdedigd. Zoals ze hun jongen grootbrengen onder hun beschermende vleugels zo zal het gebied beschermd moeten worden. Zodat het evenwicht in stand blijft en het gebied op eigen kracht kan groeien. Net als de jonge zwanen die uitvlogen naar een zelfstandig leven.


Bron: Natuurvereniging Geaflecht