Nieuws

13 februari 2011

Paddentrek Oranjewoud


Hein van der Vliet (rechts) legt aan Tjeerd Geertsma de gang van zaken in Oranjewoud uit

De paddentrek in Oranjewoud kan beginnen. Hein van der Vliet die zich al jaren inspant voor de overstekende dieren op de Bierema Oostingweg in Oranjewoud is er klaar voor. In tegenstelling tot andere paddenoverzetplekken waar gewerkt wordt met schermen en emmers om de dieren veilig naar de overkant te brengen, sluit Hein eenvoudig enkele wegen af met hekken en waarschuwingsborden van 's avonds 7 uur tot 's ochtends 7 uur. Dit alles in samenwerking met aanwonenden, Staatsbosbeheer en de gemeente Heerenveen.


Bron: Werkgroep Amfibieën en Reptielen Fryslân (WARF)