Nieuws

29 november 2009

Padden.nu en de paddentrek


Paddenoverzetters Foto: Jelle Hofstra

Eind 2007 is het project Padden.nu gestart. Dit gezamenlijke project van RAVON, IVN, KNNV en Landschap Noord-Holland wil door het uitwisselen van informatie en ervaring, de samenwerking tussen locale paddenwerkgroepen stimuleren en verbeteren.

In totaal hebben zich 48 paddenwerkgroepen aangesloten bij Padden.nu. Drenthe is de enige provincie van waaruit zich nog geen werkgroep heeft gemeld. Van de 48 aangesloten werkgroepen hebben er 28, met in totaal 57 trajecten, hun overzet resultaten doorgegeven aan Padden.nu. Door het bundelen van overzetresultaten uit het hele land ontstaat een krachtige dataset waarmee op termijn uitspraken kunnen worden gedaan over landelijke trends in aantallen en soorten overgezette dieren.


Meer dan 100.000 amfibieën overgezet

In 2009 zijn er in totaal op alle trajecten waarvan de overzetresultaten zijn doorgegeven 60.859 amfibieën overgezet. Dat zijn ruim 4.000 amfibieën minder dan in 2008, terwijl er van (veel) meer trajecten gegevens zijn ontvangen. 2009 was qua trek dus duidelijk een minder jaar. De reden hiervoor is waarschijnlijk de lang aanhoudende vorst in het begin van het jaar en de extreem droge april maand die daar relatief snel op volgde.

De 28 paddengroepen waarvan gegevens bekend zijn hebben per groep gemiddeld 2.174 amfibieën overgezet. Hiermee kunnen we een ruwe schatting maken voor het totaal aantal overgezette dieren door alle bij Padden.nu aangesloten groepen: 48 werkgroepen x 2.174 = 105.792 amfibieën.

Zoals verwacht bestaat het merendeel van de overgezette dieren uit Gewone padden, bijna 50.000 zijn er hiervan overgezet. Op ruime afstand volgen de Bruine kikker en de Kleine watersalamander, beide rond de 3.000 overgezette exemplaren. Er zijn ook redelijke aantallen zeldzamere soorten overgezet: 366 Heikikkers, 94 Alpenwatersalamander, 37 Rugstreeppadden, 20 Vinpootsalamanders, 2 Kamsalamanders en een Boomkikker. In totaal zijn er maar liefst 12 van de 16 in Nederland levende amfibieën overgezet!

 

Het volledige rapport met de overzetresultaten van 2009 is te downloaden op www.padden.nu.


Bron: Werkgroep Amfibieën en Reptielen Fryslân (WARF)