Nieuws

12 mei 2019

Bezoek aan een weidevogelparadijs.


Grutto (klik op de foto voor een vergroting)

Zaterdag 11 mei 2019 gingen 19 enthousiaste (bijna)Geaflechters naar Wommels voor een excursie bij Murk Nijdam. Murk, de “skriezeboer” van Friesland, heeft een prachtig gebied gemaakt voor grutto’s, kluten, kemphanen, eenden, tureluurs en ga zo maar door. Midden tussen zijn bloem- en kruidenrijke weilanden genoten we van het voorjaarsgeluid van de grutto en andere vogels. Vervolgens stapten we in elektrisch aangedreven schuitje en dobberden door de sloot naar de eerste vogelkijkhut. Iedereen genoot van het zicht op de vogels in een plas-drasgebied. Naast de hut had Murk een zwaluwwand aangelegd. Er werd druk gebruik van gemaakt, het was een komen en gaan van oeverzwaluwen. Even verderop, in het riet, had een paartje kiekendieven een nest en ook die lieten zich, in de lucht, zien. De tweede vogelhut bezochten we aan het eind van de ochtend. Een hele bijzondere hut (de mooiste van Nederland volgens kenners). Deze is nl. diep uitgegraven waardoor je op waterspiegelhoogte zicht hebt op de vogels die er fourageren. Je kunt de kluut bijna aanraken, zo dichtbij!

Murk Nijdam vertelde dat ook bij hem in het land het aantal broedgevallen langzaam afneemt. De grutto zal het in de toekomst waarschijnlijk wel redden, maar andere soorten zoals bv. de kievit, zijn de huidige zorgenkindjes. Het droge voorjaar eist zijn tol. De weilanden van Murk dienen bewaard te worden in de toekomst, want veel vogels komen juist daar naar toe. Om dat te waarborgen gaat er de komende jaren het één en ander gebeuren. Het Agrarisch natuurfonds Fryslan neemt mogelijk de accommodatie van Murk over en heeft al plannen openbaar gemaakt voor een herinrichting. Het gebied zal altijd toegankelijk blijven voor publiek, maar op een andere manier.


Bron: Natuurvereniging Geaflecht