Nieuws

27 januari 2011

Schermen aan de Poostweg


Met een ploeg wordt eerst een geul gegraven

Op 27 januari zijn ook weer schermen geplaatst aan de Poostweg te Olterterp. Dit door medewerking van Landschapsbeheer Friesland en een flink aantal vrijwilligers. De Gemeente Opsterland zorgt voor schrikhekken en bebording. De Poostweg is voor de amfibieën een zeer gevaarlijke weg. Het is een sluiproute waar met hoge snelheden worden gereden. Het traject waarover de dieren trekken omvat bijna de gehele Poostweg en ondoenlijk om dat geheel af te schermen. Een oplossing zou zijn de weg tijdelijk af te sluiten voor het verkeer, maar daar wil de Gemeente niet aan meewerken. Zo kon het gebeuren dat vorig jaar op één nacht meer dan 450 dieren werden platgereden.


Bron: Werkgroep Amfibieën en Reptielen Fryslân (WARF)