Nieuws

28 januari 2015

Nijsgjirrich Natuernijs januari 2015

Algemeen:

Het wintert niet (tenminste, als ik dit schrijf). Af en toe een speldenprikje en wat vorst. Zelfs even sneeuw. Tellingen leveren op dat er nog veel (zomer)gasten in ons land verblijven. Het aantal Tjiftjafs bijvoorbeeld is nog nooit zo hoog geweest. Ook soorten als Zwartkop en Roodborsttapuit worden regelmatig nog gemeld. Het weertype heeft verder voordelen voor de IJsvogel, die in tegenstelling tot zijn naam, helemaal niet houdt van een ijslaag. Ook Waterhoen, die landelijk langzaam in aantal afglijdt (in ieder geval na strenge winters niet meer op de oorspronkelijke aantallen te zijn uitgekomen), lijkt een opwaartse schwung te maken. Er is verder al veel geschreven over muizenplaag, maar in onze omgeving lijkt het m.i. mee te vallen. Op sommige percelen tel ik wel veel Reigers, Buizerden en een enkele Torenvalk. Uilen doen het prima, ook de Ransuil, die al jaren een neerwaartse tendens beleeft. Op een roestplaats vette en volgevreten uilen. De roofvogels, reigers etc. leveren op die manier een prima bijdrage aan het oplossen van het muizenoverschot. Nogmaals, geef de Buizerd en andere roofvogels een kans. Het is toch erg dubbelzinnig om straks in het voorjaar deze nesten weer uit te halen en te verstoren.  


Vogels:  

De Grote Bonte Specht wordt op meerder voederplekken in de tuin gemeld. Zo stuurde Barry van der Meulen mij een foto met een vogel aan de pinda’s.  Ook in mijn eigen tuin zie ik regelmatig deze vogel op de pinda’s.

Een Middelste Bonte Specht, ja hij is nog steeds aanwezig in onze contreien, zat heel kort in een boom in mijn tuin, vloog daarna weg richting Slotplaats. Dit alles op 23 januari.

Een IJsvogel zag ik ter plaatse bij de sloot met dammetjes langs het fietspad achter de Freulevijver richting Koningsdiep.  (Melding Oene Roelsma en ondergetekende).

Een of twee Raven werden door meerdere waarnemers op meerdere plekken gemeld.

Kruisbekken worden amper gemeld. De vogels zijn waarschijnlijk in het noorden gebleven, kennelijk is daar nu voldoende voedsel. Dit gaat ook op voor de Barmsijs. Deze soort zit vooral op berkenzaden en ook Larix, maar laat zich eveneens amper zien. Vorige winter daarentegen was er een forse invasie van beide soorten.

Een Zwarte Specht werd gemeld door enkele waarnemers. De soort blijft in aantal constant, maar “heeft niet over”. 

De Keep, de noordelijke tegenhanger van onze vink, verblijft met ongeveer tien tot vijftien vogels bij de Slotplaats. Kijk tussen de eveneens aanwezige vinken en let op opvliegende vogels. Die hebben een oplichtende witte stuit. De roep is ook kenmerkend: een nasaal “kèèèhp”.

De Houtsnip wordt hier en daar gemeld. Meestal zie je een bruine vogel ter grootte van een kleine duif met lange snavel vlakbij wegschieten. Na de eerste schrik is de vogel al tietallen meters weg. Ook de Houtsnip heeft vaak te lijden van strenge winters, omdat hun voedsel uit poeltjes en sloten dan onbereikbaar is.

Een Tjiftjaf zag ik eind december in de bosrand van de Slotsingel.

Roodborsttapuiten (2) werden op 19 januari gemeld door Sjouke Scholten op de Duurswouderheide.

Tijdens een telling in het gebied Mandeveld op 19 januari trof ik een jagende Slechtvalk. Het was een volwassen mannetje. Ik kon nog een snelle, maar slechte foto schieten. De vogel verdween richting Haulerwijk. Deze soort is een zeldzame gast in onze omgeving. Toch zie ik in mijn waarnemingenarchief  nog vijf meldingen over ons dorp. Alle overvliegende vogels.

Nogmaals, let goed op een voerplaats in de tuin. Er kan zich zomaar een leuke melding voordoen. Nationale tuintellingen geven een record aantal waarnemingen van o.a. Tjiftjaf aan op de voerplaats. De Huismus is, zoals verwacht, het talrijkst gebleken. Op mijn eigen voerplaats in de tuin: Turkse Tortel (4), Houtduif (2), Huismus (20), Koolmees (7), Pimpelmees (8), Glanskop (2), Roodborst (2), Heggenmus (1), Vink (15), Merel (7), Ringmus (6), Keep (1), Appelvink (1), Groenling (2), Gaai (2), Grote Bonte Specht (1).

Zoogdieren:  

Af en toe zie ik een of twee Eekhoorns in de tuin en in de buurt. Het beestje steelt dan eens een pinda, maar inspecteert ook nestkasten. Dit prachtige beestje eet wat hem voorhanden komt. Dat kan dus ook een (jong) vogeltje zijn.

Planten:  

Op de Bakkeveenster Duinen staat de Gaspeldoorn weer in bloei. Na het kappen in de duinen is deze rode lijst soort flink toegenomen.

Paddenstoelen:  

Ook in de winter zijn ze te vinden. Let dan vooral op zwammen op boomstronken. Soorten die te vinden zijn: Oranje Aderzwam, Witte Bultzwam, Gele Trilzwam (slijmerige zwam die fel geel oplicht), Doolhofzwam, Grijze Buisjeszwam, Spekzwoerdzwam enz. Ook Schelpzwammen zijn redelijk algemeen.

Nachtvlinders:  

Sjouke Scholten vond op 19 januari een rups van de Rietvink op de Duurswouderheide. De rups overwintert als jonge rups, verpot zich en verschijnt eind mei als vlinder. De rups leeft o.a. van dauwdruppels en wordt daarom ook wel Drinker genoemd

De waarnemingen kunnen ook  online worden bekeken. Hierbij een verwijzing naar de website:

http://nvbakkeveen.waarneming.nl.  Deze staat standaard op vogels. Wil men andere soortgroepen zien dan eenvoudig op het driehoekje achter de soortgroep klikken, en er volgt een andere groep.

* Verder kunt u een kijkje nemen op www. natuurverenigingen-opsterland.nl (informatie over onze vereniging en uitgebrachte artikelen).

Meldingen weer graag bij Koert Scholten.  

Liefst online op: kokoscho@xs4all.nl , maar telefonisch kan ook op telefoonnummer: 542017.

Koert Scholten


Bron: Natuerferiening Bakkefean